Παραγωγοί οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ: δέσμευση για αναγραφή διατροφικών στοιχείων ως το 2022

Οι παραγωγοί οινοπνευματωδών ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύθηκαν εθελοντικά να εφαρμόσουν μέτρα που θα παρέχουν στους καταναλωτές πληροφορίες για συστατικά και διατροφικά στοιχεία μέχρι το...